~~>Têxtööö<~~
 
 
 
~*~Mânchmâl hâsst mân dîe Mênschên~*~
~*~dîê mân âm mêîstên lîêbt,~*~
~*~wêîl sîê dîê êînzîgstên sînd,~*~
~*~dîê êînêm wîrklîch wêh tûn könnên...~*~
 
 
 
Nîcht wâs wîr êrlêben
sôndêrn wîê wîr ês êmpfîndên,
mâcht ûnsêr $chîcksâl âûs.
$târk sêîn bêdêûtêt nîcht nîê zû fâllên,
târk sêîn bêdêûtêt îmmâ wîedâ âûf zû stêhên.
 
 
 
Dîê $chönhêît êntschêîdêt wêr zûsâmmên kômmt,
&'nd dêr Chârâktêr
wêr zûsâmmên blêîbt...
 
 
 
...Wêînên lôhnt sîch nîcht...
...ês mâcht dîch nûâ fêrtîq...
...&'nd întêrêssîêrên...
...tûtZz êh kêîn...
 
 
 
~*~Vêrlêtzê nîêmâlz êînên Mênschên~*~
~*~dên dû lîêbst,~*~
~*~êr wird ês dîâ zwâr vêrzêîhên,~*~
~*~âbêr êr wîrd ês nîê vêrgêssên...~*~
 
 
 
..Mân vêrlîêbt sîch nûâ êînmâ...
...rîchtîq...
..âllês wâs dânâch kômmt..
..îst eînê bîllîqe Kôpîê..
 
 
 
Nîcht jêdêr,
dêr glücklîch êrschêînt
îst ês âûch wîrklîch.
Ich hâb schôn ôft gêlâcht,
ûm nîcht wêînên zû müZzên...
Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung